Спайдер системи

Спайдър системата е стъклено фасадно решение без рамки. Носи наименованието си от spider (паяк), тъй като стъклата се закрепят за носещата конструкция чрез елементи приличащи на паяк (лапички). Този тип система два възможност да се получи изцяло стъклена фасада, без използването на плътни елементи. Прозрачните фасадни панели могат да са от закалено или ламинирано стъкло. Носещата конструкция е система от греди, пръти, дъги или въжета, които са алуминиеви или стоманени. Крепежните елементи – спайдъри, също са метални и представляват кръстачки за точково закрепване на стълата към фермата. Съществуват няколко типа спайдър системи. Най-икономичният вариант е когато за носеща конструкция се използват съществуващите елемнти на сградата – колони, греди, подове, стени и тавани. Друг вариант е с носещи метални тръби. Този вид остъкляване предоставя широки възможности за проектиране и е с лесен монтаж. Най-сложният вариант за изчисление, изпълнение и висока цена е с вантовата конструкция. Представлява система от метални пръти, кабели и въжета. Съществува и вариант на спайдър системи е с прилагане на стъклени стойки-ребра. Едно от стъклата влиза в качеството на укрепващо ребро. При тази конструкция се използва повече стъкло, отколкото при предишните видове, но тя не им отстъпва по здравина и надеждност. В някои случаи при инсталацията се изисква допълнително укрепване на стъклата с метални пластини. Модулният характер на този тип остъкляване прави системата пригодна за ремонтиране в случай на увреждане на някой елемент.

Област на приложение: Обществени сгради, офис-сгради

Предимства: Липса на плътни елементи; широки възможности за проектиране; лесен монтаж и ремонт

Можете да споделите с: