Стъклени стени и врати

Стъклените преградни стени от Dorion.bg

осигуряват голяма свобода и гъвкавост при разпределението на всяка офис или търговска площ.
Стъклените стени
са добро съвременно дизайнерско решение за постигането на естетически критерии, запазващи възможноста за оперативни реконструкции в зависиост от нуждите или желанието ви за промяна.
Затворена офис стая със стени от гипсокартон или дървесни плоскости може за кратко време да се превърне в светла конферентна зала със
стъклени стени. Изборът на такъв вид материал намалява разходите и замърсяванията на околната среда.

Стъклени парапети
се използват в сгради, тераси и балкони, перила пред ниски прозорци, стълбища, преграждане на помещения, ръкохватки покрай стените.
Стъклени парапети, изработени по нови технологии и позволяващи различни методи на движение – плъзгане, хармоника и др.
Стъклените парапети се отличават със съвременен и модерен дизайн, надеждност и функционалност. Позволяват рационално да използвате пространството в помещенията си.

Можете да споделите с: