Обект: Частна къща
Локация: гр. София
Дизайнер: Марина Стоянова и Димитър Димитров | Nest Studio
Доставена система: стъклени парапети, стъклени врати, душ паравани и кабини
Private House-1
Private House-2
Private House-3
Private House-4
Private House-5
Private House-6
Private House-7
Private House-8
Private House-9